Door op 26 augustus 2014

PauwNieuws: Sociale huur is duur

Almere Dichtbij besteedde aandacht aan de gemiddelde prijs per vierkante meter die huurders moeten betalen voor een woning in de vrije sector. Die prijs is in Almere de laatste tijd gedaald. Ook de vraagprijs van Almere sociale huurwoningen lijkt te dalen. De vierkante meter prijs van de Almeerse sociale verhuurder blijkt duurder dan die in de vrije sector.

Aanbod augustus 2014
Op de site van WoningNet is het aanbod van de Almeerse corporaties te vinden. Op 2 augustus 2014 bestond dat aanbod uit 24 zelfstandige huurwoningen. Het kleinste huis heeft 38 vierkante meters oppervlakte en de grootste 116. In totaal staat op dit moment 1.437 vierkante meter in de digitale etalage van de sociale verhuurders. Die woningen moeten samen maandelijks €  14.259,86 opbrengen. Daarmee is de gemiddelde prijs per vierkante meter van dat aanbod € 9,92.

Verhuringen augustus 2013
Op 13 augustus 2013 hebben de Almeerse corporaties de verhuring van  21 zelfstandige huurwoningen verantwoord. Die verantwoording had betrekking op 1.308 vierkante meters sociale huurwoning. De nieuwe huurders moesten voor die 21 huizen maandelijks €  13.664,66 over maken aan de corporaties. De gemiddelde vierkante meter prijs voor die woningen was daarmee € 10,46.

Uitbijter
In het aanbod van 2014 zit een woning met een opvallend groot aantal vierkante meters: 116. De grootste woning die in augustus 2013 is verhuurd was 70 vierkante meters groot. Dat is net zo groot als de twee na grootste uit het aanbod in 2014. Als die opvallende woning uit het aanbod 2014 wordt verwijderd blijkt de gemiddelde vierkante meterprijs in augustus 2014 €  10,27 te zijn.

Sociale huur is duur
De prijs van een huurwoning in de vrije sector blijkt te dalen. Eind 2013 vroegen Almeerse verhuurders in de vrije sector nog gemiddeld  € 8,81 per vierkante meter. In het tweede kwartaal van 2014 was dat € 8,41. Die ‘trend’ lijkt ook aan de orde bij het aanbod van de Almeerse sociale verhuurders. Wat opvalt is dat de gemiddelde vierkante meterprijs bij corporaties aanzienlijk hoger ligt dan bij andere verhuurders. Hoewel corporaties zouden moeten zorgen voor goedkope en betaalbare huurwoningen, blijken ze per vierkante meter  juist duurder te zijn dan verhuurders in de vrije sector.

Coalitieakkoord
Na de gemeenteraadsverkiezingen is een coalitie gesmeed met een nieuw coalitieakkoord. “Een huis dat betaalbaar is en blijft, is in Almere moeilijk te verkrijgen. Daarnaast nemen woonlasten toe. Hierdoor komen steeds meer bewoners in financiële problemen. Er moeten daarom meer betaalbare woningen komen, die ook betaalbaar blijven. In de komende vier jaar willen we dat er in Almere ten minste 1.000 en zo mogelijk 2.000 betaalbare (huur)woningen worden gebouwd.”, aldus dat coalitieakkoord.  Dat is dus hoog nodig.

Voor het artikel op Dichtbij: http://www.dichtbij.nl/almere/wonen/artikel/3637640/almeerse-huurwoning-iets-goedkoper.aspx