5 maart 2014

PauwNieuws: Villasubsidies in plaats van veiligheid of sociaal beleid?

Ook de overheid kan geld maar een keer uitgeven. Partijen die kiezen voor volledig behoud van de hypotheekrenteaftrek kiezen er dan ook bewust voor om de overheid jaarlijks villasubsidies van € 20.000 per villa te laten uitbetalen. Dat geld is vervolgens niet beschikbaar voor veiligheid of sociale uitgaven.

Er zijn politici die graag van de daken schreeuwen dat het in Nederland niet veilig genoeg is. Om het veiliger te maken is geld nodig. De rijksoverheid keert jaarlijks € 14.000.000.000 uit aan huiseigenaren die rente betalen aan de bank. De banken spinnen garen door de aftrekbaarheid van hypotheekrente. Nederland is het land met de grootste hypotheekschuld. Dat is een stevige bron van inkomsten voor de bankensector.

Van die € 14.000.000.000 krijgt niet iedere eigenaar een evenredig deel. Hoe hoger het inkomen, hoe groter de teruggave. De gemiddelde eigenaar van een koopwoning krijgt jaarlijks € 3.250 subsidie voor betaalde hypotheekrente. Mijn 86 jarige moeder kreeg jaarlijks € 800 inkomstenbelasting terug van de belastinginspecteur.

De eigenaar van een woning van € 1.000.000 en een inkomen van € 250.000 ontvangt jaarlijks ruim € 20.000 uit de pot van € 14.000.000.000. Dat is meer dan een bijstandsuitkering op jaarbasis kost. Die subsidie voor grootverdieners wordt ook wel villasubsidie genoemd. Een kwestie van de sterkste schouders en de grootste bijdrage van de overheid.

Economen waarschuwen al jaren dat die hypotheekrenteaftrek niet goed is voor de Nederlandse economie. Dankzij de PvdA wordt het voordeel van de hypotheekrenteaftrek wat evenwichtiger verdeeld. De teruggave voor de groot verdiener wordt daardoor wat minder. Kopers van een normale woning merken daar niets van in hun portemonnee.

Met die € 14.000.000.000 zou de overheid ook 140.000 politieagenten kunnen betalen. Bij een evenredige verdeling over heel Nederland zouden dat voor Almere 1.400 agenten zijn. Een halvering van de kosten van de hypotheekrenteaftrek staat dan voor 700 extra agenten in Almere. Besparingen op de villasubsidie zouden uiteraard ook voor sociale doelen kunnen worden gebruikt, om bezuinigingen op sociale voorzieningen te voorkomen.

Wie kiest voor het behoud van de villasubsidie kiest niet voor het verhogen van de veiligheid. Wie kiest voor behoud van de villasubsidie kiest niet voor behoud van sociale voorzieningen. Wie niet bezuinigt op de villasubsidie en van de daken schreeuwt dat er meer aan veiligheid moet worden gedaan is hypocriet.

In Nederland staan 7.200.000 woningen. Daarvan is 60 procent een koopwoning. De kosten van de hypotheekrenteaftrek zijn € 14.000.000.000 per jaar. Dat is gemiddeld € 3.240 per koopwoning.