Door Jerzy Soetekouw op 22 maart 2017

“Kwijtschelding lokale belasting moet sneller”

Bij de meeste Almeerse huishoudens zijn de jaarlijkse heffingen voor de gemeentelijke belastingen op de mat gevallen. Almeerders met een laag inkomen kunnen hiervoor in aanmerking komen voor kwijtschelding. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw van de Partij van de Arbeid heeft vorig jaar diverse klachten ontvangen over de afhandeling van deze verzoeken door de gemeente. Met de agendering van dit onderwerp wil de Almeerse PvdA-fractie orde op zaken bij de gemeentelijke Dienst Belastingen stellen.

Afhandelingstermijn

Soetekouw stelt dat de afhandelingstermijn in 2016 een groot zorgenpunt was. “Er zijn bij ons tientallen gevallen bekend waarbij het kwijtscheldingsverzoek al in maart was ingediend, maar het tot december duurde voordat er een definitieve uitspraak was gedaan. Geen bericht van afwijzing of goedkeuring. Maar ook geen ontvangstbevestiging. Dit vinden wij niet servicegericht en zeer onwenselijk. Deze mensen weten al die maanden niet waar ze aan toe zijn. Wij vinden dat de gemeente binnen maximaal zes weken zou moeten reageren en wij horen graag van het College wat zij gaat doen om voortaan binnen zes weken te reageren.”

Onjuiste besluiten

In de zomer van 2016 stelde de PvdA al eerdere misstanden bij de Dienst Belastingen aan de kaak. Soetekouw: “De beoordeling van de kwijtscheldingsverzoeken gaat sinds vorig jaar voor een deel geautomatiseerd. De gemeente heeft hiervoor gekozen omdat ze moesten bezuinigen, maar dit mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. . En deze automatisering blijkt bij 1300 Almeerders tot onjuiste besluiten te hebben geleid. Onbegrijpelijk en dit zorgt voor extra werklast bij de gemeente Almere. Wij willen dat de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken in 2017 efficiënt en foutloos verloopt.”

 

Meerdere aanvragen voor kwijtschelding

Het PvdA-raadslid ziet ook mogelijkheden om het aanvragen voor kwijtschelding te makkelijker te maken. “Almeerders ontvangen niet alleen aanslagen van de gemeente, maar ook van het Waterschap Zuiderzeeland. Kwijtscheldingsverzoeken worden door beide organisaties op exact dezelfde criteria getoetst. Het is dan onzinnig om twee verschillende aanvragen in te dienen. Door slimme samenwerking kan dit makkelijker en goedkoper. En het scheelt de Almeerders een boel gedoe. Daarom gaan we graag snel in gesprek met de wethouder om te horen wat de gemeente voor deze Almeerders kan betekenen”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw