Door Jerzy Soetekouw op 6 september 2016

PvdA Almere start politiek seizoen met een wissel

Op donderdag 1 september is het nieuwe politieke seizoen officieel van start gegaan met de Politieke Markt. De Almeerse PvdA-fractie verwelkomt Erik Theunissen en ziet Tristan Salomons vertrekken.

Afscheid
Tristan blikt terug op een vruchtbare periode binnen de fractie. “Vorig jaar ben ik eind oktober, tijdens het jaarlijkse fractieweekend, officieel begonnen als fractie-assistent voor de PvdA. Eerder heb ik al eens stage gelopen bij de fractie, maar nu kon ik ook politiek het verschil proberen te maken. Om jongeren enthousiast te maken voor de politiek ben ik bijvoorbeeld een samenwerking met de JVSA aangegaan voor meer jongerenactiviteiten in de stad. Daarnaast ben ik bezig met de organisatie van een sportdag voor nieuwe Almeerders, die als vluchteling naar onze stad zijn gekomen. Op het gebied van Verkeer & Vervoer ben ik opgekomen voor de belangen van buurtbewoners vanwege parkeerproblemen in het Columbuskwartier en heb ik mij ingezet voor een Groene Golf bij de verbreding van de Hoge Ring.
Met gepaste trots heb ik mij mogen inzetten voor de PvdA. In het nieuwe jaar zal ik mij volledig richten op mijn studie. Ik volg nu een honoursprogramma Rechten aan de UvA en heb daarnaast een nieuwe baan bij de Belastingwinkel. Dat valt helaas niet te combineren met mijn politieke activiteiten. Mijn politieke werk voor de PvdA zal ik erg missen, maar ik blijf actief lid van de PvdA.”

Welkom
Met nieuwkomer Erik Theunissen is de Almeerse PvdA-fractie er in geslaagd een sociaal democraat met ruime ervaring te strikken als fractie-assistent. “Ik loop inderdaad al een hele tijd mee binnen de partij. Ik ken de Almeerse afdeling vrij goed en ik weet ook wel aardig mijn weg te vinden binnen de partij. Ik ben in het verleden actief geweest als bestuurslid, als fractiemedewerker voor de PvdA Amsterdam, ik heb gewerkt op het landelijke partijbureau en ik ben in verschillende functies betrokken geweest bij de Eerste- en Tweede Kamerfracties van de PvdA. Ik vind het een grote eer om nu als burgerraadslid, want zo heet deze functie in alle andere steden, actief te zijn in de stad die ik lief heb.”
Erik is het afgelopen jaar voor de fractie aan de slag gegaan als ondersteuner. Hij kan vrij eenvoudig instromen en weet precies wat er speelt in de stad en waar de fractie behoefte aan heeft. “Ik ben een echte sociaaldemocraat met veel aandacht voor onderwijs, armoedebestrijding en de integrale wijkaanpak. Ik wil dat iedere Almeerder dezelfde mogelijkheden krijgt om zijn dromen te bereiken en ik zie heel veel kansen om daar lokaal in te sturen. Ik kan niet wachten om mijn idealen in de praktijk te brengen.”

 

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw