Door Jerzy Soetekouw op 11 mei 2015

PvdA Almere viert Dag van de Arbeid

Op 1 mei vierde de PvdA Almere de Internationale Dag van de Arbeid. In ons partijpand was er een bijeenkomst voor de leden en ’s avonds vierden we met enthousiaste fractieleden de Nacht van de Arbeid. Tijdens de Nacht van de Arbeid verrasten wij verschillende nachtwerkers met een roos en spraken onze waardering aan hen uit. Wij brachten een bezoekje aan een bakker, de politie, bus- en taxichauffeurs, NS-medewerkers, het ziekenhuis en het verzorgingshuis. Zonder het harde werk van al deze mensen zou het leven ’s nachts stil komen te vallen.

Eerlijke arbeid
De Dag van de Arbeid is een dag om überhaupt stil te staan bij de arbeidsomstandigheden. Er is in het verleden hard gevochten voor de rechten van arbeiders en die strijd blijft doorgaan. Wij blijven erop toezien dat de kernwaarden van eerlijke arbeid in de toekomst behouden blijven, met een fatsoenlijk loon voor nuttige werkzaamheden.

De Partij van de Arbeid vindt het onacceptabel dat cao’s niet worden nageleefd. De Partij van de Arbeid zet zich in om een eind te maken aan de onzekere situatie waarin veel flexwerkers momenteel verkeren. Daarnaast spant de Partij van de Arbeid zich in om zoveel mogelijk echte banen realiseren, om de hoge werkloosheid onder met name 45-plussers en jongeren terug te dringen.

Gemeente Almere
Wij verwachten ook inspanningen van de gemeente Almere. In Den Haag en in Amsterdam zijn schoonmakers bijvoorbeeld weer in dienst van de gemeente gekomen, waardoor de arbeidsomstandigheden aanzienlijk zijn verbeterd. En in Emmen worden er grote stappen gemaakt om lokale ondernemers meer voorrang te geven bij aanbestedingen.

Als een van de grootste werkgevers van onze stad heeft de gemeente bovendien een belangrijke voorbeeldfunctie voor wat betreft de inclusieve samenleving: een samenleving waarin iedere Almeerder werk kan verrichten dat aansluit op zijn kennisniveau en vaardigheden. Bovendien heeft de gemeente de wettelijke mogelijkheden om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken. Discriminatie en het niet naleven van de cao moet en kan zwaar bestraft worden. Het komende jaar zal de PvdA Almere zich blijven inzetten voor goede arbeidsomstandigheden. Fatsoenlijk loon en eerlijk werk, het kan in Almere.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw