Door Jerzy Soetekouw op 10 april 2015

PvdA & FNV samen in actie voor een eerlijke arbeidsmarkt

De Almeerse PvdA-fractie en FNV Lokaal zullen samen in actie komen voor eerlijk werk en een fatsoenlijk loon. In een gesprek zijn afspraken gemaakt over een toekomstige samenwerking tussen de twee partijen. Inzet: een goede naleving van de CAO’s door de lokale ondernemingen en de aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt.

Naleving CAO’s
PvdA-raadslid Soetekouw stelt dat er in Almere verschillende misstanden te bespeuren zijn: “Wij horen geluiden dat er in Almere bedrijven zijn die in plaats van Nederlandse werkzoekenden bijvoorbeeld Oostblokkers in dienst nemen. Maar dan tegen arbeidsvoorwaarden die slechter zijn dan de Nederlandse CAO. Dat is onacceptabel. Er hoort een fatsoenlijk loon te zijn voor wie werkt. We hebben niet voor niets in Nederland de CAO’s vastgelegd. Bovendien zorg je op deze manier voor verdringing op de arbeidsmarkt.” Hermen Pol van FNV Naleving herkent deze verhalen wel. “Het is naïef,” zo stelt hij, “om te denken dat zulke misstanden in Almere niet voorkomen. Wij hebben een landelijke gelijk-loon-gelijk-werk campagne gevoerd en we hebben geconstateerd dat door het hele land in de industrie en de landbouw gewerkt wordt met schijnconstructies. Wij zijn dan ook blij met Asschers Aanpak van Schijnconstructies, maar ook op lokaal niveau zou er nog wat gedaan kunnen worden. Je zou bijvoorbeeld extra voorwaarden kunnen stellen aan het aanbestedingsbeleid om ervoor te zorgen dat de bedrijven zich ook echt aan de regels houden.” Op lokaal niveau zullen FNV-leden Ton van den Berg en Ruud Wouters contact met hun leden opnemen om meer informatie in te winnen over eventuele misstanden in Almere.

Discriminatie op de arbeidsmarkt
Raadslid Soetekouw meent verder dat er meer actie ondernomen kan worden tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Soetekouw: “Vanwege onze contacten met het Bureau Gelijke Behandeling weten wij dat er op de werkvloer wel eens gediscrimineerd wordt. Vrouwen en dan met name zwangere vrouwen zouden het regelmatig moeten ontgelden. Dit is voor ons onacceptabel. Daarnaast hebben wij het vermoeden dat er bij de werving en selectie ook veel keuzes gemaakt worden op basis van vooroordelen. Het is heel lastig om dit hard te maken, maar de cijfers liegen er ook niet om. Vooral niet-westerse allochtone mannen zijn vaak werkloos, ongeacht hun opleidingsniveau. Omdat discriminatie bij de werving en selectie van kandidaten heel lastig te bewijzen is, zijn wij aangewezen op samenwerkingspartners. Wij willen graag met de FNV Lokaal in actie tegen discriminatie op arbeidsmarkt.” FNV Lokaal heeft aangegeven zoveel mogelijk meldingen te verzamelen. Zo wordt er een startsein gegeven voor een intensievere samenwerking tussen de FNV Lokaal en de PvdA Almere.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw