23 april 2013

PvdA kiest Henk Mulder

De selectiecommissie heeft geadviseerd om Henk Mulder voor te dragen voor benoeming tot wethouder in Almere. De fractie heeft ingestemd met het voorstel voor de opvolging van Adri Duivesteijn. De raad zal op 21 maart 2013 beslissen over de benoeming.

De fractie van de Partij van de Arbeid draagt Henk Mulder voor als de komende wethouder van Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling in Almere. Daarmee volgt hij Adri Duivesteijn op. Adri is onlangs geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer. De fractie ziet Mulder als de meest geschikte kandidaat, ondermeer omdat hij als directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling intensief betrokken is (geweest) bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. “Henk Mulder zorgt voor continuïteit”, zegt fractievoorzitter John van der Pauw. “Dat is belangrijk. Het betekent dat het beleid dat in de afgelopen jaren is ingezet structureel wordt verankerd en dat daarop wordt doorgebouwd. In algemene termen gaat het dan om de uitvoering van het Oostvaardersakkoord. Meer specifiek zijn vooral Almere 2.0 en de keuze voor organische groei van belang.”

Mulder is al vijf jaar verbonden aan de stad Almere. In 2008 is hij aangetrokken als directeur van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en vanuit die rol heeft hij actief gebouwd aan de stad. Zijn keuze voor Almere komt voort uit de opgave waar de stad voor staat. Voor hij naar Almere kwam, was Mulder vijf jaar directeur van de Dienst Landelijk Gebied, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Politieke ervaring heeft hij als fractievoorzitter van de PvdA bij het Wetterskip Fryslân. Mulder is bereid om, bij een continuering van het wethouderschap in de volgende periode, naar Almere te verhuizen.

 De fractie van de PvdA ziet in Mulder een waardig opvolger van Duivesteijn, die na zeven jaar wethouderschap kiest voor een rol als senator. Volgens Duivesteijn zijn die functies niet duurzaam te verenigen. Samen hebben zij in de afgelopen periode grote stappen gezet. Zo zijn er plannen opgesteld voor de groei van Almere die door zowel het Rijk, de regio als de Almeerse gemeenteraad zijn omarmd en inmiddels worden uitgewerkt Er zijn afspraken vastgelegd over een betere bereikbaarheid per weg en met het spoor. Dankzij het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’, zijn honderden Almeerders – ook die met een smalle beurs – gestart met de bouw van een eigen woning.

 “Zeker voor een jonge stad als Almere is continuïteit van beleid van cruciaal belang”, vindt Van de Pauw. “Mulder zorgt voor deze continuïteit, en méér dan dat. Almere staat nog altijd voor grote opgaven. Binnenkort wordt de Rijksstructuurvisie voor het gebied Amsterdam/Almere/Markermeer gepresenteerd en zal de verkenning naar de Floriade 2022 van start gaan. Er ligt een omvangrijke taak voor Mulder om nieuwe stappen te zetten: Almere op weg naar een volwassen, complete en duurzame stad. Zowel de fractie, het bestuur als zijn collega-wethouder Ineke Smidt zien in Henk Mulder de juiste persoon om deze veranderingen bestuurlijk te schragen. Wij verwachten dat hij dat op geheel eigen wijze zal doen, waarbij de grondbeginselen van de PvdA altijd leidend zullen zijn.”