Door Jerzy Soetekouw op 22 september 2014

PvdA: “Stagecoördinator is cadeau van VVD aan ondernemers”

Tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag vond er een fel gesprek plaats over een motie van de VVD. De motie roept het College op om een Servicepunt Arbeidsmarkt en Onderwijs op het Ondernemersplein in het leven te roepen. 

De stagecoördinator van het Servicepunt Arbeidsmarkt en Onderwijs moet vraag en aanbod bij elkaar brengen: MBO-leerlingen vinden eenvoudiger een stageplaats en kleinere Almeerse bedrijven vinden eenvoudiger een geschikte stagiaire. Veel Almeerse studenten zouden nu namelijk geen stageplaatsen kunnen vinden. De kosten voor de gemeente zijn € 75.000 voor een jaar. Of en hoeveel geld scholen en ondernemers bij willen leggen is onduidelijk.

Tekort aan Almeerse stageplaatsen?
Volgens ruwe schattingen konden in het schooljaar 2012/2013 150 MBO-studenten geen stageplaatsen vinden. Dat zijn schokkende schattingen. Een precies beeld van het tekort aan stageplaatsen ontbreekt nog. De PvdA Almere ziet dan ook graag dat het College in overleg treedt met de onderwijsinstellingen. Die kunnen vertellen hoe groot het tekort aan stageplaatsen is. Zijn er überhaupt genoeg stageplaatsen in Almere? Of ligt het probleem bij de coördinatie en kunnen de studenten en de bedrijven elkaar niet goed vinden?

Wederzijds voordeel
Het is belangrijk dat iedere student die een verplichte stage moet lopen, ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Als Almere voldoende stageplaatsen heeft, hebben MBO-leerlingen en hun school veel baat bij het Servicepunt. Ook ondernemers op zoek naar stagiaires zijn gebaat bij zo’n makelpunt. Zij hoeven niet meer te investeren in uitgebreide wervings- en selectieprocedures. Zij krijgen er meer naamsbekendheid door en er vindt kennisuitwisseling plaats. Op termijn kan dit een effectieve manier van personeelswerving zijn.

Cadeautje aan de ondernemers
Om de stagecoördinator op het Werkplein te bekostigen wordt er het eerste jaar gebruik gemaakt van een subsidie van € 75.000. Het is de bedoeling van de indieners dat de kosten van het Servicepunt niet alleen voor rekening van de gemeente komen. Cofinanciers zijn nog niet gevonden. Gezien het wederzijdse voordeel is het niet meer dan logisch dat zowel met de ondernemers(vereniging) als met de onderwijsinstellingen afspraken worden gemaakt over de cofinanciering. De VVD probeert andermaal een cadeautje aan de ondernemers te geven. Volgens de VVD zouden namelijk alleen onderwijsinstellingen een bijdrage moeten leveren. Opmerkelijk is dat zowel de SP als GroenLinks mee lijken te werken aan dit cadeautje voor het Almeerse bedrijfsleven. Tijdens de Politieke Markt van 2 oktober zal meer duidelijk worden over wie van wie een bijdrage wil in de kosten van het Servicecentrum.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw