Door op 30 november 2015

PvdA stelt vragen over OID’s bij de Olivier B. Bommelhof

De Partij van de Arbeid wil weten waarom er bij het appartementencomplex aan de Olivier B. Bommelhof nog altijd geen ondergrondse afvalinzamelingsdepots (OID’s) zijn geplaatst. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De bewoners aan de Olivier B. Bommelhof zijn teleurgesteld omdat ze al sinds november 2011 in gesprek zijn met de gemeente over het plaatsen van de OID’s. Vier jaar later zijn deze nog altijd niet geïnstalleerd.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft twee weken geleden de media ingeschakeld om aandacht te vragen voor de ontstane situatie. Hassan Buyatui heeft namens de PvdA met de betrokkenen gesproken en nu schriftelijke vragen gesteld aan het college. De PvdA wil van het college weten hoe de onduidelijkheden in deze situatie hebben kunnen ontstaan en wat er gaat gebeuren om de problemen op te lossen. Buyatui: “De VvE is bang dat de kosten van de OID’s nu op het bordje van de bewoners van het appartementencomplex geschoven gaan worden. Dit terwijl er eerder andere afspraken gemaakt zijn. Daarom wil ik weten wat de verantwoordelijkheden van de gemeente zijn inzake het plaatsen van de OID’s aan de Olivier B. Bommelhof”.

De PvdA wil dat er snel een oplossing komt. Buyatui: “De betrokkenen hopen op korte termijn de OID’s op het complexterrein te krijgen. Dit zou dan ook de afvaldumpingen op het terrein tegen moeten gaan. Iets wat hier helaas regelmatig voorkomt”.

De PvdA wil van het college ook weten of er in Almere op dit moment vergelijkbare situaties zijn als bij de Olivier B. Bommelhof. Buyatui: “Als het inzamelstructuur van het afval in de stad niet op orde is, kan dat gevolgen hebben op de ambitie van Almere om in 2020 een stad zonder afval te zijn.”

Het college heeft zes weken de tijd om de vragen van de PvdA te beantwoorden.

De vragen vindt u hier.