PvdA-wethouder Tjeerd Herrema opgestapt

15 juni 2018

Tot onze grote spijt is wethouder Tjeerd Herrema gisteravond opgestapt. Nadat de vier coalitiepartijen, behalve de PvdA, hun steun voor hem hadden ingetrokken, heeft Tjeerd besloten niet langer deel uit te willen maken van het college. Tjeerd was sinds september 2015 wethouder in Almere en heeft zich vooral ingezet voor meer sociale woningbouw in Almere en de ontwikkeling van de Floriade 2022.

Fractievoorzitter Kerim Iskender: “De PvdA-fractie verliest een gewaardeerd wethouder. Tjeerd heeft in de korte tijd dat hij hier wethouder is geweest veel mooie dingen gerealiseerd. We vinden het erg jammer dat we, aan het begin van deze nieuwe collegeperiode, al afscheid moeten nemen.” Wat dit betekent voor de deelname van de Partij van de Arbeid aan de coalitie moet in de komende periode blijken. “Ons definitieve besluit laten wij afhangen van de gesprekken die wij de komende dagen zullen voeren met de coalitiepartners en onze achterban”, aldus Iskender.

Interpellatiedebat

Tjeerd maakte zijn aftreden bekend voorafgaand aan het interpellatiedebat dat door de PVV was aangevraagd over het onderzoek over een publicatie in Almere DEZE WEEK (ADW). Deze krant publiceerde afgelopen dinsdag een artikel waarin zij aangaven dat de relatie tussen de krant en de wethouder ernstig verstoord zou zijn. Ook werd duidelijk dat ADW een klacht had ingediend bij de burgemeester over Tjeerd. Naar later bleek was een aantal onbedoelde en onbewuste berichten van Tjeerd gericht aan een verslaggever van Almere DEZE WEEK de aanleiding voor deze klacht.

Verklaring Tjeerd

In zijn emotionele verklaring gaf Tjeerd aan kapot te zijn van de beschuldigingen. “Ondanks het aanbod om technisch onderzoek beschikbaar te stellen in mijn vrijwillig beschikbaar gestelde telefoon en andere privé documenten heeft ADW toch besloten tot publicatie, zoals bekend”. Het gebrek aan steun bij de coalitiepartijen en bij de leden van het college heeft Tjeerd uiteindelijk doen besluiten zelf af te treden.

UPDATE 15 juni

Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdagavond 15 juni is het aftreden van Tjeerd uitgebreid besproken. De PvdA-achterban is ontdaan en geschrokken van de gebeurtenissen van de afgelopen paar dagen. De leden gaven aan zich af te vragen  hoe collegiaal bestuur moet worden opgevat, maar ook of en hoe het coalitieakkoord succesvol invulling gegeven kan worden. Er zullen doordringende gesprekken met de coalitiepartijen moeten worden gevoerd voordat de fractie hierover een keuze kan maken.