Door op 1 mei 2016

Het rode bloed kruipt waar het niet gaan kan

De verenigingszin lijkt te tanen in Nederland. Het individualisme wint terrein en het verenigingsleven is tanend. Toch bestaan ze nog: leden van politieke partijen met ausdauer en gemeenschapszin. Daarom was er werk aan de winkel voor wethouder Tjeerd Herrema, fractievoorzitter John van der Pauw en afdelingsvoorzitter Abassin Nessar. De jubilarissen ontvingen voor hun trouw een fraaie speld, terwijl de oudere Almeerse PvdA’ers een rode roos kregen. Dat alles om de dag van de arbeid te vieren.

70 jaar PvdA
Aan Tjeerd Herrema viel de eer te beurt om aan mevrouw Goris de jubileumspeld uit te reiken voor haar langdurige lidmaatschap van de Partij van de Arbeid. De PvdA is in 1946 opgericht en het resultaat van een fusie van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, de Vrijzinnig Democratische Bond en Christelijk-Democratische Unie. Mevrouw Goris is een van de leden van het eerste uur.

Een halve eeuw
Het echtpaar van Duinen is vijftig jaar geleden lid geworden van de PvdA. Daarom mocht John van der Pauw twee jubileumspelden uitreiken. Mevrouw van Duinen komt uit een van oudsher rood nest uit de Zaanstreek. Haar grootvader was al lid van de voorloper van de PvdA. De sociaal democratische bloedlijn is via vader en moeder doorgelopen naar mevrouw van Duinen.

25 jaar lid en rozen
Abassin Nessar heeft aan Jan Bakker en Bruno Steiner de jubileumspeld voor hun vijfentwintig jarig lidmaatschap mogen uitreiken. Actieve leden hebben de meer dan zestig oudere leden van de Almeerse PvdA-afdeling een rode roos gebracht. Dat is een goed gebruik rond de viering van de dag van de arbeid.

Het rode bloed
Leden zijn de basis van elke vereniging. Met het lidmaatschap van de PvdA tonen mensen hun verbondenheid met de sociaal democratische idealen. Sociaal Democraten gunnen ieder mens een fatsoenlijk bestaan. Dat is wat leden van de PvdA bindt. Dat is waarom het rode bloed kruipt waar het niet gaan kan.