Schriftelijke vragen leenhulpmiddelen stadscentrum

26 september 2018

In Nijmegen kunnen bezoekers van het stadscentrum al enkele jaren gratis gebruikmaken van verschillende leenhulpmiddelen, zoals een buggy, leenrollators en leenrolstoelen. Deze hulpmiddelen maken het voor verschillende groepen gemakkelijker om de binnenstad te bezoeken en draagt er aan bij dat mensen met de fiets of het openbaar vervoer gaan en de auto laten staan. Dit Initiatief heeft onze aandacht getrokken en we hebben het college er schriftelijke vragen over gesteld.

De Partij van de Arbeid is van mening dat dit initiatief bijdraagt aan een meer inclusieve en beter toegankelijk centrum voor minder validen, ouderen en ouders met kleine kinderen. Deze groepen zijn vaak afhankelijk van de auto omdat ze hun hulpmiddelen nodig hebben als ze naar buiten gaan. Dat is wanneer mensen een auto hebben, vooral minder validen en ouderen hebben vaak helemaal geen auto en zijn daarom helemaal niet in staat om naar het centrum te gaan. Wij denken dan ook dat het aanbieden van hulpmiddelen in het centrum er aan kan bijdragen dat mensen vaker de deur uit gaan en een bijdrage kan geven aan het verkleinen van eenzaamheid.

De PvdA staat ervoor dat iedereen in onze samenleving mee kan doen en Almere kan hiermee een stap zetten om nog meer een inclusieve gemeente te worden. Dit initiatief draagt daarnaast ook nog bij aan het groener maken van onze stad. Hoe meer mensen de fiets of het openbaar vervoer gebruiken, hoe beter dat is. De PvdA Almere ziet dit initiatief graag in onze stad en heeft het college gevraagd hiertoe een aanzet te doen.