Door Jerzy Soetekouw op 1 juni 2017

“Schuldhulpverlening kan voortvarender”

De PvdA wil dat de schuldhulpverlening in Almere op een aantal punten voortvarender wordt aangepakt. Vooral jongeren komen veel te snel in problemen. De partij dient twee wijzigingen (amendementen) in om de aanpak te verbeteren.

De amendementen zijn een reactie op de Beleidsaanpak Schulden die door het college van Burgemeester en Wethouders is opgesteld voor de komende vier jaar. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw van de PvdA: “We merken dat er goede elementen zitten in de aanpak van Almeerders met schulden. Plangroep richt zich als schuldhulpverlener op ‘zware gevallen’ die direct geholpen kunnen worden. Daarnaast zorgt het Team Ondersteuning Schuld Stabilisatie (TOSS) ervoor dat mensen die niet direct geholpen kunnen worden in de Schuldhulpverlening door vrijwilligers en hulpverleners alvast op weg worden geholpen.”

De PvdA heeft twee wijzigingsvoorstellen op de aanpak die het college voorstaat . “Het eerste heeft vooral betrekking op de voortvarendheid. Zo willen wij dat het intakegesprek in één keer goed gaat. Je kan niet van iemand die schulden heeft verwachten dat hij zijn financiële administratie goed op orde heeft. De Plangroep moet dus direct nagaan of de ingeleverde cijfers wel kloppen. Bijvoorbeeld bij een onterechte teruggave van de Belastingdienst.”

Ook komt het voor dat iemand met schulden zich binnen drie maanden opnieuw meldt. “In zulke gevallen moet het hele screeningstraject opnieuw”, zegt Soetekouw. “Een beetje onzinnig, want in die paar weken wijzigt er niet zo heel veel.” Ook de doorverwijzing van TOSS naar de definitieve Schuldhulpverlening verloopt niet soepel. “Soms moeten mensen weken wachten voor een afspraak. Met alle boetes die worden doorberekend loopt een schuld dan onnodig snel op.”

Het tweede amendement dient de PvdA gezamenlijk in met het CDA en de Fractie Van Dijk en roept op tot een onderzoek naar schulden bij Almeerse jongeren. “Landelijk blijkt dat ongeveer 1 op de 5 jongeren tussen de 18 en 24 jaar schulden heeft. Dat is veel en het is aannemelijk dat die cijfers ook voor Almere gelden. Het blijkt dat jongeren geen idee hebben van de financiële verplichtingen, zoals zorgkosten of abonnementen.”
In Rotterdam en Utrecht lopen succesvolle initiatieven waarbij de gemeente de schulden afkoopt, waarna de jongeren in een milder, maar wel strak regime kunnen aflossen. De PvdA ziet die aanpak ook graag in Almere komen en stelt de gemeenteraad voor daar budget voor vrij te maken. “Omdat er daarmee ook preventief kan worden gewerkt aan voorkomen van herhaling.”

 

Bron: Gemeenteraad

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw