17 april 2016

Syrië debat: bombarderen uit internationale solidariteit

Gaan we in Syrië bombarderen uit Internationale Solidariteit? Neemt daarmee de instroom van vluchtelingen naar Europa niet toe? Kunnen we het niet aan de Syriërs zelf en andere Arabische landen overlaten? Is de bestrijding van ISIS in Syrië werkelijk ons probleem?

Vragen
Dit zijn voorbeelden van vragen waarover de PvdA, Groen Links en SP met alle andere geïnteresseerde Almeerders de discussie willen aangaan. De grote aantallen vluchtelingen en de terroristische aanslagen maken duidelijk dat internationale politiek ingrijpt op ons dagelijks bestaan.

Gesprek
Het doel van de avond is om op een informerende en interactieve manier standpunten te wisselen. Het gaat dan over politieke en militaire interventies van Nederland in het Syrië conflict. Wat kunnen daar de gevolgen van zijn voor Nederlanders.

Gasten
Michel Servaes (lid van de Tweede Kamer en woordvoerder buitenland van de PvdA) en Syrië expert Joshka Wessels zullen met hun kennis en ervaring een bijdrage leveren aan het gesprek.

Welkom
Iedereen is van harte welkom om aan dit belangrijke politieke onderwerp een bijdrage te leveren.

Locatie en Tijdstip:
Dinsdag 19 april 2016 in
’t Kardoes
J.G.Suurhofstraat 45
1314 NR Almere

Inloop vanaf 19.30 uur