9 maart 2015

Uitnodiging ALV-PvdA 11 maart 20.00 u

Wij nodigen u van harte uit om met ons van gedachten te wisselen over het belang van het Waterschap Zuiderzeeland en het belang van de provincie voor Almere. Op woensdag 11 maart van 20.00 u. -22.30 u. Wisselweg 200.

Jan Nieuwenhuis, hoogste PvdA-er op de lijst WW&N voor het waterschap, tevens plaatsvervangend dijkgraaf, informeert u over het belang van de Waterschapsverkiezingen, ook op 18 maart. Sommige partijen hebben meer oog voor en de belangen van agrariërs, dan voor cultuur en natuur. De PvdA, Groen Links, SP en D’66 hebben besloten om niet met een aparte lijst uit te komen, maar met een gezamenlijke lijst, Water, wonen en Natuur, WW&N. Deze samenwerking is bijzonder.

De gemeenteraadsfractie informeert u over het belang van de Provincie Flevoland voor Almere. Waarom moeten we stemmen?

Om 21.15 u start de Algemene Ledenvergadering voor het vaststellen van de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014.

Programma:
19.30 Inloop en koffie/thee
20.00 Opening en mededelingen
20.05 Jan Nieuwenhuis en het belang van de waterschappen
20.30 Discussie en vragen
20.45 Fractieleden : Het belang van de provincie voor Almere
21.00 Vragen en pauze
21.15 Opening formele Algemene Ledenvergadering
1. Vaststelling jaarverslag 2014 PvdA-Almere. zie website www.almere.pvda.nl
2. Vaststelling jaarrekening 2014 PvdA-Almere zie website www.almere.pvda.nl
3. Verslag kascommissie
4. Decharge bestuur voor de jaarrekening 2014
5. Dankzegging kascommissie en benoeming kascommissie 2015
6. Benoeming nieuwe penningmeester: Voordracht: Omar el Boussaidi.
7. Rondvraag
8. Sluiting met drankje

Ter attentie : Op dinsdag 17 maart 20.00u. Paul Tang, fractievoorzitter PvdA-Europa , werk, werk .

Namens het bestuur PvdA Almere : Ellie Teunissen, secretaris
20150301 Jaarrekening-Almere-2014-20150301141420

20150301 conceptjaarverslag 2014 PvdA