Door Jerzy Soetekouw op 28 maart 2017

Vallen, opstaan en weer doorgaan

Woensdag 15 maart 2017 is een dag die ons nog lang bij zal blijven. Van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. Dat is een hard gelag. Voor mij, voor iedereen van de PvdA Almere. Maar we zijn nu twee weken verder. En we realiseren ons nu eens te meer dat we strijdbaar zijn. Dat de sociaaldemocratie het waard is om voor te vechten. We zijn gevallen, staan nu weer op en gaan door. We hebben nog een jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een jaar om extra hard aan de slag te gaan met onze idealen voor de Almeerse samenleving.

Doelstelling: Almeerders aan het roer
Ook in het komende jaar blijven we betekenisvolle, waardegedreven politiek voeren. Wij willen het positieve verschil maken in de stad. Daarom gaan we komend jaar nog meer “van de straat naar de raad” brengen. Dit gaan we doen door Almeerders de kans te bieden om de agenda van de stad te bepalen. We gaan de buurten in om te luisteren naar de onderwerpen en problemen die leven in de buurt. Bewoners weten immers het best wat er nodig is in hun wijk. Ons doel daarbij is Almeerders te ondersteunen, zodat zij weer baas in eigen buurt zijn. Wij kiezen voor de politiek van de verbinding. Wij bundelen onze krachten met die van de Almeerders. Wij gaan samen vooruit!

Sociaaldemocratie in 2017 en verder
In de afgelopen weken hebben we mensen horen zeggen dat de PvdA zichzelf moet opheffen. Of samen moet gaan met andere linkse partijen. Maar wij vinden de sociaaldemocratie in 2017 relevanter dan ooit. Om een paar voorbeelden te noemen:
– In Almere leeft 1 op de 6 kinderen in armoede. Dat vinden we onverteerbaar. Daarom hebben we in de afgelopen periode hard gewerkt aan het optimaal inzetten van het budget om deze armoede tegen te gaan.
– Ondanks de groei van Almere is er een groot tekort aan betaalbare woningen. Maar ook hier wordt hard aan gewerkt. Er zijn sinds 2014 al bijna 1.500 sociale huurwoningen gebouwd. 600 meer dan we al hadden afgesproken.
– Discriminatie en ongelijke behandeling vormen ook in 2017 nog steeds een groot probleem. Vrouwen, mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en ouderen vinden moeilijker een baan. De Almeerse PvdA-fractie vindt dat het stadhuis een voorbeeldfunctie moet hebben en wil daarom dat anoniem solliciteren op het stadhuis de norm wordt.

In een tijd waarin we zien dat mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, kiezen wij voor een radicaal andere koers. Wij zien de rijkdom in de verschillen tussen mensen en we helpen mensen iedere dag weer om mooie dingen realiseren om samen vooruit te komen. Wij geloven dat het kan in Almere!

Oproep
Daarom doe ik hierbij een oproep aan alle Almeerders. We zijn vaak in de stad te vinden. Maar we komen ook graag bij u langs. Twee maandagavonden per maand heeft de voltallige fractie gereserveerd om op bezoek te gaan in buurten, bij mensen en (maatschappelijke) organisaties. Heeft u een boodschap voor ons of wilt u dat wij een keer bij u langskomen? Laat het ons weten! Dit kan via e-mail (almere@pvda.nl) of neem eens een kijkje op onze Facebookpagina.

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw