23 april 2013

Verhuur van betaalbare woningen geen schip van bijleg

Op donderdag 14 februari 2013 biedt de projectgroep Wonen van de Almeerse gemeenteraadsfractie van de Partij van de Arbeid het rapport ‘Over rendabele verhuur van betaalbare woningen en Almere’ aan wethouder Adri Duivesteijn aan.Het aanbieden van dat rapport om 21.05 uur is de eerste stap in de politieke bespreking van de informatie die de projectgroep heeft verzameld. De projectgroep verwacht dat de exploitatie van betaalbare huurwoningen een win-win-win-win- situatie op zal leveren.

Huren blijft betaalbaar, bouwers kunnen blijven bouwen, de gemeente is minder rente kwijt en de inkomsten van de gemeente zullen stijgen door de verkoop van grond, een hogere uitkering uit het gemeentefonds en meer WOZ-inkomsten. Tot slot hoeft de investering van de gemeente in goedkope bouwgrond voor betaalbare huizen niet meer in rook op te gaan.

De projectgroep heeft een analyse gemaakt van de kosten die het gevolg zijn van de exploitatie van betaalbare huurwoningen en de opbrengsten. Daarbij is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van de opstellers van de discussienotitie ‘De Regie-corporatie, een doelmatige maatschappelijke verhuurder’. Dr. Ir. Aldert Dreimüller, Prof. Dr. Ir. Vincent Gruis en Ir. Cor Snoeijs hebben die notitie onlangs aan minister Blok overhandigd.

Het aanbieden van het rapport van de projectgroep is de aanloop naar een raadsvoorstel. Met dat voorstel wil de Partij van de Arbeid het in Almere mogelijk maken om betaalbare huurwoningen te bouwen.

“Na de aanbieding van het rapport zullen twee deskundigen tijdens een ronde tafel gesprek de raadsleden voorzien van de noodzakelijk nuttige achtergrond informatie.”, aldus fractievoorzitter John van der Pauw. Dat gesprek is gepland op 28 februari 2013.

De PvdA zal ook makelaars, bouwers en corporaties voor dat gesprek uitnodigen. Volgens van der Pauw zal dan blijken dat het anders kan. “Het exploiteren van betaalbare huurwoningenkan goedkoper, het kan rendabel en tegen lagere huurprijzen.Met deze nieuwe organisatie krijgen starters en anderen die betaalbaar willen huren weer perspectief. En dat is ook goed voor Almere. Op deze manier is het mogelijk te voorkomen dat er de komende jaren minder woningen worden gebouwd dan nodig is voor de vraag uit Almeerse.”

Het discussierapport dat aan minister Blok is aangeboden kunt u hier downloaden.

De regie corporatie