Door Jerzy Soetekouw op 26 juni 2017

Volkspartij in de kinderschoenen

In tijden waarin de PvdA zich opnieuw aan het uitvinden is als progressieve beweging liggen de uitdagingen voor het oprapen, zeker op lokaal en provinciaal niveau. ‘Want je mag dan als lokale partij in het college of als oppositiepartij veel gepresteerd hebben, mensen kiezen toch vaak op basis van hun landelijke voorkeur.

Daar pluk je soms in de gemeente helaas de wrange vruchten van,’ zegt de Almeerse fractievoorzitter Jerzy Soetekouw.  

Anders

‘Daarom heeft de fractie besloten om het eens heel anders te doen en hebben we het aantal fractievergaderingen gehalveerd,’ zegt Soetekouw. ‘Op avonden waar normaal gesproken vergaderd zou worden, gaan we nu de wijken in. Dan bezoeken we bewonersinitiatieven en maatschappelijke instellingen.’ De fractie laat zich daarbij niet leiden door de waan van de dag. ‘We gaan op zoek naar de verhalen die nog niet in de media verteld zijn. Ieder bewonersinitiatief heeft zijn eigen verhaal en kijk op de samenleving. Soms speelt de gemeente een positieve rol, soms zijn we een sta-in-de-weg. Door bewoners actief op te zoeken, horen we wat er leeft en hebben we een breder perspectief om onze idealen vorm te geven.’

Stageprogramma

Daarnaast spoort de fractie geïnteresseerden actief aan kennis te maken met de gemeentepolitiek, zegt Soetekouw. ‘We hebben al geruime tijd een stageprogramma. Daarin zijn we in Almere echt uniek. Het doel van het stageprogramma is om te kijken of het raadswerk iemand bevalt en of de stagiair ons bevalt. Het mes snijdt dus aan twee kanten.’

Kandidaatstelling

Eerst kijkt de stagiair een tijdje over de schouders van het raadslid mee en vervolgens krijgt die al vrij snel de kans om helemaal zelf eigen ideeën in te brengen in de fractievergadering. ‘Op dat moment beschouwen we de stagiair als volwaardig lid,’ stelt Soetekouw. Uiteraard heeft de kandidaatstelingscommissie het laatste woord, maar tijdens de stage heeft zo iemand wel al flink wat dossierkennis opgedaan en weet die hoe het eraan toegaat in de fractie en raad. Ook Soetekouw volgde het traject. ‘Net als onze vicefractievoorzitter. De afgelopen twee jaar hebben we vijf stagiairs gehad. Ik verwacht dat twee mensen zich kandidaat stellen voor de komende raadsverkiezingen.’

 

Bron: CLB

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw