Door op 12 maart 2014

Wethouder Ineke Smidt: Praktische oplossingen voor armoede

“Zorgen voor een vangnet als het helemaal fout loopt, dat is typisch PvdA. Hoofdzaak is dat we een ladder aanreiken zodat mensen in armoede er op eigen kracht bovenop komen. Niet pamperen, maar zelf laten klimmen. Dat noem ik de oude verheffingsgedachte in een nieuw jasje.”

PvdA-wethouder Ineke Smidt maakt zich boos over armoede in de stad en vertaalt dat in een praktische aanpak. Almere is geen gemeente van extreem veel geldnood bij huishoudens, maar elk geval vindt ze er een te veel. “Ja, ik denk dat armoede is op te heffen als mensen in staat zijn hun situatie te verbeteren. Dat ze leren rond te komen. Ik wil mensen een zetje geven om hun eigen kansen maximaal te benutten. Maar als ze dat niet kunnen, moeten we hen ondersteunen.”

“Zo’n vangnet is dan onmisbaar. Dan zijn er in Almere een woonlastenfonds, een woonkostentoeslag en als je geen inkomen hebt, vrijstelling van gemeentelijke belastingen. En dan maakt het niet uit of je in loondienst bent, als zzp’er werkt of bijstand ontvangt.”

Voor de wethouder participatie, zorg en inkomen staat voorop dat je mensen er niet aan moet wennen hun hand op te houden. Ze weet ook dat armoede veel gezichten heeft: “Mensen die gewend zijn geld uit te geven, kunnen niet zomaar hun budget aanpassen als dat lager wordt. Ze vullen het ene gat met het andere. En je hebt mensen die traditioneel arm zijn – niet in staat hun eigen financiën te regelen, psychiatrische problemen hebben of een verstandelijke beperking.”

Een nieuwe groep armen, gezinnen met een hypotheek waarvan beide partners hun baan verliezen, wordt ondersteund met woonkostensubsidie gedurende drie jaar. Daarnaast krijgen zzp’ers en mkb’ers financiële hulp via het zelfstandigenloket.

“Als je nu in financiële problemen raakt, kan de PLANgroep uitkomst bieden. Die brengt je situatie in kaart en regelt schuldsanering of schakelt hulpverlening in, bijvoorbeeld omdat verslaving aan de problemen ten grondslag ligt.”

De PvdA-wethouder kent de omstandigheden van Almeerders met geldzorgen en heeft praktische oplossingen geregeld. Ze is trots op de nieuwe opzet van de schuldhulpverlening en het stemt haar tevreden dat op vrijwilligerswerk, mantelzorg en welzijn niet bezuinigd is. “En we hebben de Wet Maatschappelijke Ondersteuning anders vormgegeven waardoor scootmobielen tijdelijk gratis uitgeleend worden. Dat scheelt een eigen bijdrage. Ons idee wordt in het hele land opgepikt. Verder wil ik de menselijke maat terugbrengen door te stimuleren dat mensen die elke dag thuis van de maaltijdvoorziening gebruik maken, in buurtcentra met elkaar eten. Geloof me, die mensen gaan zich beter voelen en komen minder vaak bij de dokter!”

Ineke werkt ook aan een opzet waarbij één steunpunt in elke wijk van Almere helpt bij opvoedingsproblemen, het krijgen van een indicatie of het oplossen van geldproblemen. “Met name voor gezinnen met veel problemen is zo’n aanspreekpunt belangrijk. Nu worstelen zij met soms vijftien verschillende hulpverleners die niet altijd in dezelfde richting wijzen. Dat is straks voorbij.”