Door op 15 november 2014

“Zo zijn onze manieren”

Bij de start van deze raadsperiode is gesproken over de mores van de gemeenteraad. Zo’n eenmalig gesprek zorgt niet als vanzelf voor betere manieren. Wie geen argumenten heeft roept ‘onzin’ of ‘klinkklare nonsens’. Ook tegen beter weten in. Zegt dat iets over manieren van de schreeuwer of over zijn rechtsstatelijke grondhouding?

Burgemeester Jorritsma was niet blij met de eis van de grootste fractie dat de organisatoren van de Sinterklaasintocht en alle andere waar de gemeente invloed op heeft alleen roetzwarte pieten zouden inzetten…
“Mevrouw Jorritsma wees er fijntjes op dat haar kleinkinderen al op zeer jonge leeftijd het geloof in Sinterklaas kwijt zijn, omdat volwassenen elkaar in de haren vliegen over de kleur van Zwarte Piet. Daar heeft ze een punt. Je kunt ook niet uitvlakken dat er Nederlanders en ook Almeerders zijn die een heel sterk gevoel van onrecht ervaren bij de discussie over de kleur van de medewerker van Sinterklaas.”

Wat was de bijdrage van de PvdA aan de discussie?
“De PvdA heeft de wezenlijke waarde van grondrechten benadrukt. De Grondwet bevat diverse vrijheidsrechten. Die zorgen ervoor dat de burger geen slaaf wordt van een dictatoriale overheid. Grondrechten zijn een fundament voor burgerlijke vrijheden in een rechtsstaat. De burger – en dus ook de Almeerder – mag bijvoorbeeld zonder preventieve censuur door de overheid zijn of haar mening uiten. Beperkingen van dat vrijheidsrecht moeten in een landelijke wet vast zijn gelegd. Grondrechten zijn.”

Viel dat betoog bij de grootste fractie in vruchtbare aarde?
“Niet bepaald. Hoewel Toon van Dijk advocaat is en dus iets van grondrechten moet weten, vond hij het kennelijk niet leuk om te horen dat de door hem bepleite preventieve censuur op de inhoud van een mogelijke demonstratie van gevoelens over de maatschappelijke kwestie ‘Zwarte Piet’ in strijd is met de Grondwet. In Nederland heeft niemand voorafgaand verlof van de overheid nodig voor het openbaren van gedachten of gevoelens over Zwarte Piet of enig ander maatschappelijk fenomeen. Dat de grootste fractie dat toch wil maakt eens te meer duidelijk dat de rechtsstaat niet in goede handen is bij die politieke haatzaaiers.”

Had van Dijk nog weerwoord?
“Op het moment dat het gaat om de rechtsstaat zie je hoe dun het laagje vernis van beschaving kan zijn. Als er geen inhoudelijke argumenten zijn, roep je gewoon ongegeneerd ‘onzin’. Een duidelijker zwaktebod in een discussie bestaat niet. Wat op zo’n moment opvalt is dat een voorzitter daar niets van zegt.”

Maar is dat verhaal over grondrechtelijke vrijheden wel sterk genoeg?
“Daar past maar één antwoord op: lees de uitspraak van de Raad van State over de vergunning die burgemeester Van der Laan vorig jaar heeft gegeven voor het houden van de intocht van Sinterklaas in Amsterdam maar eens. De rechter maakt daarin een en ander maal duidelijk dat inhoudelijke bemoeienis van de overheid met de intocht van Sinterklaas een schending van grondwettelijke vrijheidsrechten zou opleveren. De overheid mag de inhoud van de intocht niet censureren. We leven in een rechtsstaat en niet in een dictatuur. Dat een advocaat en lid van de Almeerse gemeenteraad lak heeft aan grondrechten geeft eens te meer te denken over het democratisch gehalte van de PVV.”

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.