Zorg voor daklozen in Almere

23 januari 2019

Het zal iedereen aan het hart gaan als je met deze temperaturen mensen ziet die dakloos zijn en niet opgevangen kunnen worden. Als raadslid kun je wellicht wat meer aan deze problematiek doen dan de gemiddelde Almeerder.

Daarom ben ik in gesprek gegaan met de verantwoordelijk wethouder Loes Ypma om te horen wat er aan gedaan wordt.

De wethouder gaf aan dat er tijdelijk extra opvang is geregeld. Ten eerste door sinds haar aantreden het aantal permanente opvangplekken met 10 te verhogen en door nu als tijdelijke maatregel nog eens 20 extra plekken te creëren. Daarmee is het probleem niet opgelost want mensen willen soms ook niet geholpen worden en dan ben je, ook als lokale overheid, machteloos.

Op mijn vraag waarom die 20 extra plekken niet permanent worden aangehouden, gaf Loes Ypma aan dat dit wellicht voor een aanzuigend effect zou zorgen en dat is niet wenselijk. Verder gaf zij aan dat wij in Almere met een “vroeg erop af” aanpak waarmee dakloosheid zoveel als mogelijk voorkomen moet worden. Door snel te reageren op het moment dat er financiële problemen met de huur ontstaan kan uitzetting (en dus eventueel dakloos worden) veelal voorkomen worden.

Dakloosheid wordt zoveel mogelijk voorkomen, het probleem is echter nog niet opgelost. Als PvdA doen wij ons best om verbeteringen te realiseren.

Aya Selman
Raadslid