3 januari 2015

Zorgen PvdA over schooluitval Marokkaanse jongeren

De Almeerse PvdA fractie maakt zich zorgen over het het aantal vroegtijdige schoolverlaters van Marokkaanse afkomst. Raadslid Jerzy Soetekouw heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

,,Uit de cijfers van de Monitor Vroegtijdig Schoolverlaten blijkt dat het gemiddelde uitvalspercentage gereduceerd is tot ongeveer 7 procent. Dit is een verbetering ten opzichte van andere jaren en veel uitschieters zijn geneutraliseerd”, aldus Soetekouw. ,,Opvallend is echter dat jongens van Marokkaanse afkomst al jaren blijven steken op een uitvalspercentage van 11 procent.”

Soetekouw vraagt het college onder meer wat de reden is dat er relatief zoveel uitval is onder Marokkaanse jongeren. Ook wil het raadslid weten of er iets wordt gedaan om de uitval onder deze groep jongeren te bestrijden.

Werkloosheid
,,Dit zijn voor de PvdA zorgelijke uitkomsten. Het behalen van een startkwalificatie is immers een belangrijke opstap naar werk. Zeker nu er ook in Almere veel jeugdwerkloosheid is. Uit de monitor komt verder naar voren dat het gemiddelde percentage vroegtijdige schoolverlaters in Almere zonder werk 50 procent is. Onder de niet-westerse allochtonen is dit percentage echter bijna 62 procent en Almeerders van Turkse afkomst zijn zelfs in 67 procent van de gevallen werkloos.”

Daarom wil Soetekouw ook van het college weten wat zij van plan is actie te ondernemen om de ‘uitzonderlijke werkloosheid’ van deze groepen aan te pakken.

Bron: Almere Dichtbij