Door Erik Theunissen op 20 juli 2021

Persbericht ontwikkelaar Havenhoofd

Schriftelijke vragen: Persbericht ontwikkelaar Havenhoofd

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Kent u de artikelen van Almere Deze Week en Omroep Flevoland met respectievelijk de titels: “Ontwikkelaar woontoren staat open voor alternatief; PvdA verbijsterd” en “Ontwikkelaar ‘verheugd’ te kunnen starten met bouw woontoren”.
  2. Klopt het dat HBA bij het college en ambtenaren heeft aangegeven dat het geduld op is en dat men niet meer open staat voor alternatieven? Zo nee, waarom is dit beeld bij raadsleden geschapen?
  3. Is het college van mening dat er sprake is van een koerswijziging van HBA? Zo ja, bent u daar net als de PvdA verbaasd over? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft u na het aannemen van het raadsvoorstel nog contact gehad met ontwikkelaar HBA om te spreken over alternatieven of bent u voornemens dat alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?
  5. Heeft u na het aannemen van het raadsvoorstel nog alternatieven aangeboden aan HBA of bent u nog voornemens om dat te doen? Zo ja, welke alternatieven en hoe heeft HBA op de verschillende alternatieven gereageerd? Zo nee, waarom niet?

TOELICHTING

Op 16 juli 2021 zijn er artikelen bij Almere Deze Week en Omroep Flevoland verschenen naar aanleiding van een persbericht van HBA projectontwikkeling. In het persbericht geeft HBA aan open te staan voor alternatieven. De PvdA is verbijsterd over deze plotselinge koerswijziging van HBA.

Tijdens bespreking in de Raad en in antwoord op technische vragen van raadsleden is namelijk aangegeven dat het geduld bij HBA op was en dat men niet meer open stond voor een ander alternatief dan het alternatief dat de raad is geboden. De boodschap van HBA in het persbericht lijkt daar haaks op te staan.

Normaal gesproken doet het college geen mededelingen over onderhandelingen met projectonwikkelaars. In dit geval heeft HBA zelf de publiciteit gezocht en is de PvdA van mening dat (achteraf) inzicht gegeven mag worden in de gesprekken die met HBA zijn gevoerd. Zeker omdat de boodschap van HBA in hun persbericht haaks lijkt te staan op de boodschap die aan college en ambtenaren zijn gegeven.

ONDERTEKENING EN NAAM

Erik Theunissen, Partij van de Arbeid

Erik Theunissen

Erik Theunissen

Wie ben ik? Ik ben 32 jaar en ik woon ongeveer 25 jaar in Almere. Ik ben opgegroeid in Amsterdam West en Muziekwijk Noord, nu woon ik in het mooiste stadscentrum van Nederland. Ik heb HBO Facility management gestudeerd en ik heb een tijdje aan de VU gestudeerd, maar de universiteit bleek niet mijn ding te

Meer over Erik Theunissen