Door op 29 december 2016

“Mijn fietspad verandert ieder jaar in een racebaan”

Ieder jaar worden de paaltjes die fietspaden afschermen van de autoweg tijdens de vorstperiode van de wegen verwijderd. Dit om strooiwagens gemakkelijker toegang te verstrekken tot het fietspad. De PvdA Almere ontving vanuit de kruidenwijk een klacht hierover. Wij gingen in gesprek met mevrouw Babette Brouwer over haar ervaringen met het fietspad tussen Gipskruidweg en Distelweg, en waarom zij zich bij de PvdA meldde met een klacht.

Waarom koos u voor het plekje waar u nu woont?
“Tien jaar geleden zocht ik naar een plekje om mijn toen nog jonge kinderen veilig groot te kunnen brengen. Dat vond ik aan de Gipskruidweg, precies in dat stukje dat min of meer weg viel uit het uitgestrekte lange deel, daar waar hij overging in een fietspad. Ideaal, want dat betekende dat de snelheid van het voorbijkomende verkeer aanzienlijk lager zou liggen dan in de rest van de straat. Precies dat was één van de hoofdredenen die maakte dat ik de woning kocht waar ik nu met mijn kinderen woon.”

Zijn de kinderen veilig op straat?
“Vanaf het moment dat mijn kinderen op een leeftijd kwamen dat zij niet alleen in mijn afgesloten achtertuin mochten spelen, werd ik geconfronteerd met een jaarlijks terugkerend probleem dat de veiligheid van de kinderen behoorlijk in het gedrang bracht. Ieder jaar weer werden rond oktober de paaltjes die het fietspad dat in het verlengde van de Gipskruidweg ligt scheidt van deze weg, verwijderd ten behoeve van de strooidiensten om vervolgens tot minstens maart afwezig te blijven. Resultaat: het eens zo rustige stukje Gipskruidweg – Distelweg wordt een sluiproute. Of beter gezegd een racebaan.”

Zijn de verkeersborden niet voldoende?
“De automobilisten negeren de verkeersregels of zien ze het overduidelijke geplaatste blauwe bord met daarop een witte fiets over het hoofd en rijden over het fietspad. Een enkeling neemt de moeite gas te minderen en even een blik te werpen op het fietspad dat ze kruisen terwijl ze dit doen, maar de meesten rijden gewoon vol gas door en kijken nauwelijks op of om.”

Wat hebben jullie er aan gedaan om dit op te lossen?
“Dit is mij en vele andere bewoners in de wijk al jaren een doorn in het oog. Helaas werd er tot op heden wanneer wij de gemeente belden, geantwoord dat deze paaltjes verwijderd waren ten behoeve van de medewerkers van de strooidienst en dat deze gedurende het gehele strooiseizoen verwijderd zouden blijven. Overigens vergt het na het strooiseizoen jaarlijks veel bellen van wijkbewoners om de paaltjes ook daadwerkelijk weer geplaatst te krijgen.”

En hoe is het dit jaar gegaan?
“Wij stuurden de PvdA een mailtje om ons probleem uit de doeken te doen. Raadslid Hassan Buyatui ondernam direct actie. Hij zorgde ervoor dat de medewerkers van de strooidienst vervolgens persoonlijk contact met ons opnamen om ter plaatse de situatie te bekijken. Nog geen twee weken later, zijn de paaltjes teruggeplaatst, is de racebaan verleden tijd en de verkeersveiligheid weer enorm verbeterd. We zijn blij met raadsleden die signalen oppakken en daar daadwerkelijk actie op ondernemen.”

Uw slotwoord?
“Het is zo ontzettend fijn in een stad te wonen waar bestuurders daadwerkelijk luisteren naar hun bewoners. Waar de politiek niet mijlenver van de burgers afstaat en vanuit een ivoren toren plaats vindt. Ik vind het fantastisch in een stad te wonen waar raadsleden daadwerkelijk betrokken zijn bij hun stad en waar er daadwerkelijk geluisterd wordt naar zaken die burgers aandragen.”