Door op 28 juni 2017

PvdA Almere: “Haven verdient een nieuwe playground”

De PvdA dient bij de behandeling van de gemeentelijke jaarrekening van 2016 een motie in om de playground in Almere Haven, vlakbij de nieuwe sporthal, snel te vernieuwen. Die zou tegelijk met de nieuwe sporthal moeten worden opgeleverd. Daar is op dit moment geen geld voor gereserveerd. De PvdA wil daarvoor €400.000 inzetten. Dat geld moet komen uit overgehouden middelen die zijn ontstaan door eerdere sluiting van de sporthal in Haven.

Haven opknappen
Gemeenteraadslid namens de Pvda, Ciska van Rijn, legt uit waarom zij met dit initiatief komt. “Op dit moment is het groot onderhoud in De Werven bijna klaar en is men begonnen met de bouw van de nieuwe Sporthal. De nieuwe sporthal moet in 2018 klaar zijn en oorspronkelijk was het plan om ook de buurt en het park rond de sporthal op te knappen. Ik ben er nu echter achter gekomen dat er geen geld meer beschikbaar is. Dat vind ik zorgelijk. Haven verdient een nieuwe playground naast de nieuwe sporthal. Met het geld dat we overhouden door de sluiting van de oude sporthal wil de PvdA zorgen voor een nieuwe playground.”

Aandacht verdiend
Volgens de Almeerse sociaaldemocraten kost de playground de gemeente ongeveer €400.000. Van Rijn: “Hiervoor zijn in een eerder stadium al berekeningen gemaakt. Wij vinden het niet meer dan logisch dat het geld dat overblijft voor het opknappen van Almere Haven op een andere manier alsnog wordt besteed aan Haven. Wij vinden een eigentijdse playground een mooie aanvulling op het huidige aanbod. Het wordt tijd dat dit mooie stadsdeel weer de aandacht krijgt die het verdient. Als PvdA investeren wij graag in de oudere delen van Almere, de bestaande stad zoals dat zo mooi heet.” Tijdens de behandeling van de jaarrekening zal worden gestemd over dit voorstel van de Almeerse PvdA.