Gemeente in overleg met bewoners en Hengelsport vereniging na schriftelijke vragen PvdA

Door Erik Theunissen op 10 januari 2019

Na het stellen van schriftelijke vragen door Erik Theunissen van de PvdA Almere gaat de gemeente Almere in overleg met de Hengelsport vereniging Almere om te kijken of het visverbod in Tussen de Vaarten (bij de Meindert Hobbemastraat) opgeheven kan worden.

In 2013 is er een visverbod ingesteld op het water tussen de Meindert Hobbemastraat en de Govert Flinckstraat. Er waren een aantal bewoners die overlast ervoeren omdat vissers direct naast hun terras zaten te vissen en afval achterlieten. Deze klachten waren dan ook terecht en de PvdA begrijpt natuurlijk dat bewoners graag privacy en een schone omgeving hebben. De overlast is er alleen niet altijd geweest, die kwam pas na 12 jaar. Wij vinden het jammer dat een grote groep mensen, voornamelijk kinderen, de dupe worden van een situatie die voor een klein aantal bewoners tot overlast leidt. Wij zien liever dat kinderen in hun eigen buurt een hobby uitoefenen dan dat ze gaan ‘hangen’ met alle bijbehorende overlast die daar weer mee gepaard gaat.

Wij geloven dat eventuele overlast met een paar simpele maatregelen is te voorkomen omdat vissers er belang bij hebben om zich aan afspraken te houden. Hierdoor kan het verbod onder voorwaarden worden opgeheven. Daarnaast heeft de hengelsport vereniging Almere bij de PvdA aangegeven op te willen treden als intermediair tussen de vissers en bewoners om goede afspraken te maken en die voor zover mogelijk te (laten) handhaven.

Wij zouden graag zien dat het college in overleg treedt met bewoners en de hengelsportvereniging en het visverbod heroverweegt. Als, eventueel na een proefperiode, blijkt dat overlast niet te voorkomen is, is het een kleine moeite om het verbodsbord terug te plaatsen.

Erik Theunissen

Erik Theunissen

Wie ben ik? Ik ben 32 jaar en ik woon ongeveer 25 jaar in Almere. Ik ben opgegroeid in Amsterdam West en Muziekwijk Noord, nu woon ik in het mooiste stadscentrum van Nederland. Ik heb HBO Facility management gestudeerd en ik heb een tijdje aan de VU gestudeerd, maar de universiteit bleek niet mijn ding te

Meer over Erik Theunissen