Door Jerzy Soetekouw op 22 juni 2016

PvdA Almere: “Succesvolle schuldenaanpak Vroeg Eropaf naar Almere”

De kogel lijkt door de kerk. Het heeft er alle schijn van dat ook Almere met de “Vroeg erop af-aanpak” gaat werken. Met deze aanpak volgt na een kleine huurachterstand direct een huisbezoek en een snel plan om orde op zaken te stellen. Elders is ‘Vroeg Eropaf’ succesvol. PvdA-raadslid Jerzy Soetekouw: “Invoeren van ‘Vroeg Eropaf’ zou werkelijk fantastisch zijn voor onze stad.”

Vroeg eropaf?
“Met de ‘Vroeg Erop Af’-aanpak wordt gezorgd voor snellere interventies bij het ontstaan van financiële problemen,” aldus projectleider en founding father Jan Siebols. “Daardoor hoeven schulden niet nodeloos op te lopen. Vaak trekken veel schuldenaren veel te laat aan de bel. Ook woningcorporaties zijn gebaat bij vroege interventies. Daarom leveren de woningcorporaties in Amsterdam ook een financiële bijdrage. ‘Vroeg Eropaf’ wordt daar gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid met grote maatschappelijke baten.”

Bij de tijd
Soetekouw constateert dat ‘Vroeg Eropaf’ in de huidige tijdsgeest past. “In Amsterdam wordt deze methode al jarenlang toegepast. Deze aanpak past naadloos in het rapport “Huishoudens in de rode cijfers” van het Ministerie van SZW. Het ministerie roept gemeenten op om in te zetten op vroegtijdige signalering en laagdrempelige voorzieningen bij schuldenproblematiek, met behulp van de lokale maatschappelijke partners. Dat is precies wat ‘Vroeg Eropaf’ is. Door dit samenspel met de partners weet de gemeente straks precies wanneer het nodig is om te interveniëren. Nu zijn we nog vaak te vroeg, omdat er dan nog geen sprake is van schulden, of te laat, omdat de schulden dan al onoplosbaar zijn geworden. Met deze aanpak zijn we straks op tijd.”

Financiële winst
De Almeerse sociaaldemocraten hebben zich in de gemeenteraad ingezet om deze aanpak naar Almere te halen. “Dat is,” zo stelt Soetekouw, “omdat het niet alleen onnodig hoge schulden voorkomt, maar ook omdat het onze gemeente uiteindelijk geld bespaart. Wij zijn in Amsterdam, samen met wethouder De Jonge, op bezoek geweest bij de uitvoerders van deze aanpak. Toen bleek dat de maatschappij € 2,20,- terug “verdient” voor iedere euro die in de aanpak is geïnvesteerd. Een gigantisch rendement dus. Daarnaast is in Amsterdam het aantal huisuitzettingen sinds de start van de aanpak afgenomen met 25%. Alle reden dus om zo snel mogelijk met deze aanpak te beginnen in Almere.”

Reikende hand
Onlangs is in de gemeenteraad gesproken over de Woonagenda. Die Woonagenda vormt de basis voor prestatieafspraken die met woningcorporaties worden vastgelegd. ‘Vroeg Eropaf’ is onderdeel van de Woonagenda. Hiermee lijkt de inzet van de PvdA te worden beloond. “We zijn inderdaad erg tevreden met dit uitgangspunt. Nu is het alleen nog zaak om zo snel mogelijk te starten met deze aanpak. Ik heb begrepen dat de corporaties dat ook graag willen, want ook zij zien hier de voordelen van in. Het is zaak dat de wethouder zo snel mogelijk in gesprek met alle betrokken partijen gaat, om afspraken te maken over de aanpak en de financiële bijdrage. Ik kan niet wachten om de positieve effecten van deze aanpak in Almere te zien. Het gaat meestal om kwetsbare bewoners van onze stad die niet om hulp durven te vragen of de weg naar hulp niet kennen. Wij kunnen toch niet toekijken hoe Almeerders dieper in het financiële moeras zakken? De PvdA wil dat de gemeente Almere de hand naar hen uitreikt door er vroeg op af te gaan.”

Jerzy Soetekouw

Jerzy Soetekouw

“Als wethouder zet ik mij in voor een stad waarin niet naar iemands afkomst, maar naar iemands toekomst wordt gekeken. Ik wil vooruit met Almere door te investeren in de toekomst van onze stad. Investeren in de toekomst betekent investeren in kinderen en in onderwijs, maar ook in werkgelegenheid en ouderenvoorzieningen. Dat betekent dat niemand

Meer over Jerzy Soetekouw