Door op 13 april 2015

PvdA Meldpunt aanrijdingen Evenaar Almere Buiten

Het aantal aanrijdingen op de Evenaar in Almere Buiten lijkt toe te nemen. Als de economische activiteit rond de Evenaar groeit, zal dat zorgen voor meer verkeer en een grotere kans op aanrijdingen. Om daar een goed beeld van te krijgen heeft de PvdA een Meldpunt Aanrijdingen Evenaar geopend op Facebook.

Schriftelijke vragen
In de eerste drie weken van 2015 maakten Almeerse media melding van vier aanrijdingen op de Evenaar. Dat vond raadslid Hassan Buyatui van de PvdA erg veel. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom wil de heer Buyatui weten of er aanleiding was om de verkeerssituatie veiliger te maken. Het PvdA-raadslid heeft daarom eind januari 2015 schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Beantwoording
Het college laat weten dat de aanrijdingen op de Evenaar allemaal los staande incidenten zijn. Die aanrijdingen vonden op verschillende plekken plaats en waren de oorzaak van telkens andere voorrangsfouten. Het college meldt dat de weginrichting van de Evenaar voldoet aan de richtlijnen voor een veilige weg. Daarom is er voor het college geen aanleiding om de verkeersveiligheid op de Evenaar te verbeteren. Het college zal de situatie op de Evenaar nauwlettend in de gaten houden.

Meldingen incidenten
De PvdA wil de ontwikkelingen ook in de gaten houden. Daarvoor heeft de PvdA een Facebookpagina aangemaakt. Op die Facebookpagina kunnen Almeerders onveilige situaties en aanrijdingen op en bij de Evenaar melden. Op die Facebookpagina kunnen Almeerders alle informatie kwijt: foto’s met vermelding van plaats, datum en tijdstip van het incident. Als het aantal gemelde incidenten aanzienlijk blijkt, zal de PvdA vervolgstappen zetten.