Betrek lokale ondernemers bij Nieuw Land

Door Rob Maurits op 11 april 2018

De provincie Flevoland beschikt met de Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen en het Markermeer en de Markerwadden over een uniek natuurgebied in Nederland met een grote belangstelling uit binnen- en buitenland. Om deze belangstelling vast te houden wordt hiervoor het Nationaal Park Nieuw Land ontwikkeld. De gemeente Almere zal bij de ontwikkeling hiervan een grote rol spelen, gezien de ligging van de Oostvaardersplassen naast Almere. De gemeente gaat hiervoor een aantrekkelijk “Poortgebied” realiseren dat de bezoekers de faciliteiten gaat bieden om optimaal te kunnen genieten van deze bijzondere natuur pal tegen een grote stad. In deze Almeersepoort worden ontvangstplekken gerealiseerd, wordt de natuur meer zichtbaar en beter bereikbaar gemaakt en worden horeca, hotels en andere voorzieningen ontwikkeld met behoud van ecologische waarden.

De PvdA Almere is een warm voorstander van de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen naar een Nationaal Park. Zeker in combinatie met de Floriade verstevigt dit de nationale en internationale uitstraling van Almere als aantrekkelijke groen-blauwe stad waar het goed recreëren is. Daarnaast zal het een impuls zijn voor de lokale economie wat betreft de bestedingen van al deze bezoekers. Als PvdA zullen wij wel inzetten op een maximale betrokkenheid van lokale ondernemers bij deze plannen en aandringen op de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met name in beheer en onderhoud zullen voor deze mensen kansen op werk liggen. Ook zullen wij aandringen op een goede informatie en participatie van de bewoners van de omliggende buurten (Oostvaardersbuurt, Sieradenbuurt).

Rob Maurits

Rob Maurits

Ik ben Rob Maurits, 61 jaar oud en woon sinds 1993 in Almere Buiten. Ik heb Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Getrouwd en vader van twee volwassen kinderen.  Ik ben sinds 1992 werkzaam als ondernemer, maar na 25 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven wil ik mij daarnaast ook graag

Meer over Rob Maurits