Welkom bij PvdA Almere

De PvdA Almere staat voor een sterke en sociale stad. Wij gaan voor meer banen, uitstekende zorg, veilige wijken, goed onderwijs, een eerlijk armoedebeleid en betaalbare woningen. Doet u met ons mee?


Stop sabotage Floriade door lekken geheime informatie

door John van der Pauw op 5 augustus 2017

D66 en de PvdA willen dat het college actie onderneemt nadat er meerdere malen geheime informatie door ‘bronnen in het stadhuis’ is doorgespeeld naar een lokale krant.

lees verder »

“Vast werk? Vaste baan!”

door Jerzy Soetekouw op 31 juli 2017

De Almeerse PvdA-fractie heeft het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over het aantal inhuurkrachten werkzaam op het stadhuis. Volgens deze partij werkt de gemeente met te veel externe werknemers. Momenteel is ongeveer 16% van de medewerkers op het stadhuis een inhuurkracht. Landelijk is de richtlijn voor overheidsorganisaties dat maximaal 10% van de werknemers ingehuurd

lees verder »

PvdA Almere: “Middenklasse inzet verkiezingsstrijd”

door Jerzy Soetekouw op 24 juli 2017

Tijdens de gezamenlijke zomerborrel van de PvdA Almere en Flevoland gaf onder meer fractievoorzitter Jerzy Soetekouw zijn beschouwing over de sociaaldemocratie en de middenklasse. De middenklasse, de ruggengraat van onze samenleving, verdient weer een extra steuntje in haar rug, zo betoogt Jerzy. Een weergave van zijn bijdrage.

lees verder »

Precario: een dubbele last voor Almeerders

door John van der Pauw op 24 juli 2017

In 2015 is het voorstel van de PvdA om belasting te heffen op de elektriciteitsleidingen van Liander weggestemd. Almeerders zorgen nu voor extra inkomsten in andere gemeenten, terwijl de gemeente last heeft van tegenvallende inkomsten door de heffing van precariobelasting van andere gemeenten.

lees verder »

PvdA: Aanpak schoolverzuim moet beter

door Leida Höhle op 20 juli 2017

Hoe zit het nou echt met thuiszitters in Almere? Dat was afgelopen donderdag de hoofdvraag tijdens de bespreking over (ongeregistreerd) langdurig schoolverzuim. Signalen dat het Jaarverslag Leerplicht niet het volledige beeld laat zien, was voor de PvdA en SP reden om de aanpak van schoolverzuim op de agenda te zetten.

lees verder »

Vragen PvdA leveren Almeerders €400.000,- op

door Jerzy Soetekouw op 17 juli 2017

De gemeente Almere heeft voor € 400.000 aan onterechte afwijzingen van kwijtscheldingsverzoeken hersteld. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA kwam men tot de conclusie dat er in 2016 en de jaren ervoor verschillende fouten zijn gemaakt. Deze fouten zijn nu hersteld. Fractievoorzitter Jerzy Soetekouw: “Wij zijn erg tevreden met deze uitkomst.

lees verder »

Borrel en discussie in Café op 2

12 juli 2017

De middenklasse en de Sociaal Democratie Op 21 juli viert de PvdA Almere samen met PvdA Flevoland het einde van het politieke jaar en het begin van de vakantie met een borrel waarvoor wij u graag uitnodigen. U kunt (nader) kennismaken met de fractie- en de bestuursleden. We starten de bijeenkomst met een inleiding door

lees verder »

Krijgen waar je recht op hebt: studietoeslag arbeidsgehandicapte studenten

door Erik Theunissen op 4 juli 2017

Almere heeft een regeling waarbij studenten met een arbeidshandicap een toelage op hun studiefinanciering kunnen krijgen. Voor het jaar 2016 was er gerekend op 70 aanvragen voor de zogenaamde individuele studietoeslag. Er zijn echter slechts 5 aanvragen ingediend waardoor er 130.000 euro overblijft.

lees verder »

PvdA en D66 willen dat gemeente sneller betaalt

door Jerzy Soetekouw op 1 juli 2017

De PvdA en D66 willen dat de gemeente Almere sneller openstaande rekeningen betaalt. Nu betaalt de gemeente slechts 84 procent van de rekeningen binnen dertig dagen. Wat de PvdA en D66 betreft wordt dit honderd procent.

lees verder »

PvdA Almere: “Haven verdient een nieuwe playground”

door Ciska van Rijn op 28 juni 2017

De PvdA dient bij de behandeling van de gemeentelijke jaarrekening van 2016 een motie in om de playground in Almere Haven, vlakbij de nieuwe sporthal, snel te vernieuwen. Die zou tegelijk met de nieuwe sporthal moeten worden opgeleverd. Daar is op dit moment geen geld voor gereserveerd.

lees verder »