Welkom bij PvdA Almere

De PvdA Almere staat voor een sterke en sociale stad. Wij gaan voor meer banen, uitstekende zorg, veilige wijken, goed onderwijs, een eerlijk armoedebeleid en betaalbare woningen. Doet u met ons mee?


“€250.000 voor ingehuurde ambtenaar onacceptabel”

door Jerzy Soetekouw op 17 september 2017

Een jaarsalaris van meer dan 250.000 euro. Voor veel mensen is dat waarschijnlijk een droom. Voor door de overheid gehuurde externe werknemers blijkt het echter niet zo gek. Sommige externen strijken bij gemeentes meer dan 250.000 euro, zo blijkt uit onderzoek van het Algemeen Dagblad.

lees verder »

Almeerders Doe Mee en word PvdA lid van de Gemeenteraad in 2018! Schreeuwen en ‘’Boos’’ zijn langs de zijlijn volstaat niet.

door Abassin Nessar op 11 september 2017

De PvdA Almere daagt Almeerders uit om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen die met liefde, lef en daadkracht bouwen aan een socialer en meer inclusief Almere. Deze belangrijke verkiezingen vinden uitgerekend plaats tijdens het 40 jarig bestaan van de PvdA in Almere. De PvdA heeft 40 jaar gebouwd aan Almere en heeft letterlijk

lees verder »

Jongeren en de PvdA: waarom ook niet?

door Jerzy Soetekouw op 5 september 2017

Waarom kies je als jongere met linkse ideeën en politieke ambities voor de PvdA en niet voor GroenLinks? Wat heeft de partij je te bieden en hoe vind je je plek tussen al die vijftigplussers die fracties en afdelingen bevolken?

lees verder »

Vragen over WoningNet

door John van der Pauw op 2 september 2017

Betaalbare huurwoningen zijn in Almere schaars. Om onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van die schaarste tegen te gaan, heeft de gemeenteraad een huisvestingsverordening vastgesteld.

lees verder »

In de coulissen van de politiek (1)

door John van der Pauw op 31 augustus 2017

Een raadslid van een landelijke politieke partij is onderdeel van een groter geheel. Die structuur biedt mogelijkheden om niet alles ‘zo maar’ te laten gebeuren. Een gesprek met John van der Pauw over het signaal van een Almeerse alleenstaande moeder die voorzag dat het oplossen van haar schulden in 2015 onmogelijk zou worden als haar

lees verder »

Stop sabotage Floriade door lekken geheime informatie

door John van der Pauw op 5 augustus 2017

D66 en de PvdA willen dat het college actie onderneemt nadat er meerdere malen geheime informatie door ‘bronnen in het stadhuis’ is doorgespeeld naar een lokale krant.

lees verder »

“Vast werk? Vaste baan!”

door Jerzy Soetekouw op 31 juli 2017

De Almeerse PvdA-fractie heeft het College van B&W schriftelijke vragen gesteld over het aantal inhuurkrachten werkzaam op het stadhuis. Volgens deze partij werkt de gemeente met te veel externe werknemers. Momenteel is ongeveer 16% van de medewerkers op het stadhuis een inhuurkracht. Landelijk is de richtlijn voor overheidsorganisaties dat maximaal 10% van de werknemers ingehuurd

lees verder »

PvdA Almere: “Middenklasse inzet verkiezingsstrijd”

door Jerzy Soetekouw op 24 juli 2017

Tijdens de gezamenlijke zomerborrel van de PvdA Almere en Flevoland gaf onder meer fractievoorzitter Jerzy Soetekouw zijn beschouwing over de sociaaldemocratie en de middenklasse. De middenklasse, de ruggengraat van onze samenleving, verdient weer een extra steuntje in haar rug, zo betoogt Jerzy. Een weergave van zijn bijdrage.

lees verder »

Precario: een dubbele last voor Almeerders

door John van der Pauw op 24 juli 2017

In 2015 is het voorstel van de PvdA om belasting te heffen op de elektriciteitsleidingen van Liander weggestemd. Almeerders zorgen nu voor extra inkomsten in andere gemeenten, terwijl de gemeente last heeft van tegenvallende inkomsten door de heffing van precariobelasting van andere gemeenten.

lees verder »

PvdA: Aanpak schoolverzuim moet beter

door Leida Höhle op 20 juli 2017

Hoe zit het nou echt met thuiszitters in Almere? Dat was afgelopen donderdag de hoofdvraag tijdens de bespreking over (ongeregistreerd) langdurig schoolverzuim. Signalen dat het Jaarverslag Leerplicht niet het volledige beeld laat zien, was voor de PvdA en SP reden om de aanpak van schoolverzuim op de agenda te zetten.

lees verder »